1.KONU

İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu’nun konusu, SATICI' nın, SİPARİŞ VEREN/ALICI' ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun - Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. İş bu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2. SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı : {_saticiunvan_}
Adres : {_saticiadres_}
Telefon : {_saticitelefon_}
Faks : {_saticifax_}
Eposta : {_saticimail_}

3. ALICI BİLGİLERİ(Bundan sonra ALICI olarak anılacaktır.)

Teslim edilecek kişi : {_teslimat_aliciad_} {_teslimat_alicisoyad_}
Teslimat Adresi : {_teslimatadresi_}
Telefon : {_teslimat_alicitelefon_}
Eposta/kullanıcı adı : {_alicimail_}

4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

4.1 Malın / Ürün/Ürünlerin / Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yer almaktadır. Ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.
4.2 Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
4.3 Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

{_urunbilgileri_}

Ödeme Þekli ve Planı : {_odemesekli_}
Teslimat Adresi : {_teslimatadresi_}
Fatura Adresi : {_faturaadresi_}
Sipariş Tarihi : {_tarih_}

Ön Bilgilendirme Formu

1. SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Unvanı: VİNA Fİ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adresi : YENİ MAH. Cadde/Sokak:KARANLIK ÇARŞI SK. KUTUHAN No:8 İç Kapı No:118 35000 Tire / İzmir
Mersis : 0925115756000001
Telefon: 05069439505
Eposta: [email protected]

2. ALICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Adı Soyadı Unvanı:
Telefon / Faks:
E-posta:
Teslimat Adresi:

3. KONU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu'nun ("Form") konusu, aşağıda nitelik ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) hükümleri gereğince tüketicinin bilgilendirilmesidir. Ayrıca Yönetmelik uyarınca 5/1’a, d, g ve h maddelerindeki hususlara ilişkin bilgiler işbu Form’unda yer almaktadır.

4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Sözleşme konusu malın temel özellikleri (türü, miktarı, marka modeli, rengi, adedi, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları fatura bilgisi) SATICI’ya ait Web Sitesi’nde yer almaktadır. Ürünün temel özellikleri hem ürünün ilanının yer aldığı ilgili sayfada hem de aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Ürün Açıklaması

Adet

Birim Fiyatı (Vergiler dahil)

Ara Toplam (KDV Dahil)

Kargo Bedeli:

Toplam:

Sipariş Tarihi

Fatura Edilecek Kişi

Fatura Adresi

Ödeme Şekli ve Planı

Teslimat Tarihi

Teslim Şekli

Teslimat Adresi

Teslim Edilecek Kişi(ler)

• Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar, tüm vergiler dahil satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve koşullar güncelleme yapılana kadar geçerlidir.
• Siparişiniz 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak sipariş tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde teslim edilecektir.
• Ürünün teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa ALICI'ya aittir. SATICI, Web Sitesinde teslimat ücretinin SATICI tarafından karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları SATICI'ya ait olacaktır.
• Ürün/ürünler SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından ALICI’nın seçmiş olduğu teslimat noktasına teslim edilecektir. SATICI, kargo firmasının sevkiyat bölgesini ALICI ile paylaşmaktadır. ALICI’nın teslimat adresinin, sevkiyat bölgesi dışında kalması halinde SATICI siparişi iptal etme hakkına sahiptir. Siparişin iptali halinde ürün bedeli tahsil edilmiş ise ALICI’ya iade edilir.
• ALICI’nın, SATICI’nın belirlediği kargo firması dışında başka bir kargo firması ile ürünün gönderilmesini talep etmesi durumunda, ürünün ilgili kargo firmasına tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan SATICI sorumlu tutulmayacaktır.
• Ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden, sevk bilgilerindeki yanlışlık ve/veya ALICI’nın yerinde olmamasından doğabilecek ekstra kargo bedellerinden SATICI sorumlu değildir. Belirtilen günler içerisinde ürün/ürünler müşteriye ulaşmadıysa teslimat problemleri müşteri hizmetlerine e-posta ile derhal bildirilmelidir.

5. GEÇERLİLİK SÜRESİ

İşbu Form’da yer alan ürüne ilişkin olarak ALICI’ya sunulan tüm bilgiler ve vaatler kampanya yayın süresi kadar geçerli olup bugünden sonra SATICI tarafından işbu Form’da verilen bilgi ve vaatlerle bağlı kalınmadığı ihtar olunur. Kampanya yayın süresi sonunda ALICI tarafından satın alınmış ürünün ALICI’nın tedarikçi firma stoklarında olmaması ve eşit kalitede ve fiyatta muadil ürünün de bulunmaması halinde SATICI’nın, ALICI’nın ödemiş olduğu bedeli iade etme hakkı saklıdır.

6. CAYMA HAKKI

ALICI; ürün satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünü teslim aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
ALICI, cayma hakkını kullanması halinde satın almış olduğu ürünleri kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları, ürün ile birlikte hediye edilen diğer ürünler ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak, cayma hakkına ilişkin bildirimi SATICI’ya yönelttiği andan itibaren 10 (on) gün içinde SATICI’ya iade etmekle yükümlüdür. ALICI, cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi SATICI’ya ilettiği tarihten itibaren 10 (on) gün içinde ürünü SATICI’ya geri göndermediği halde, cayma hakkı talebi geçersiz sayılacaktır.
ALICI’nın, iade edeceği ürünü SATICI’nın anlaşmalı kargo firması ile göndermesi halinde cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya ait olacaktır. ALICI’nın iade edeceği ürünü Form’da belirtilen SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi dışında bir kargo şirketi ile göndermesi halinde, iade kargo bedeli, ürünün kargo sürecinde uğrayacağı hasar ve ekstra masraflardan SATICI sorumlu değildir.

ALICI, cayma hakkını kullanım bildirimini 14 günlük süre içinde yukarıda/Web Sitesi’nde bildirilen telefon ve e-posta ya da diğer iletişim kanalları aracılığıyla SATICI’ya ulaştıracaktır.

7. CAYMA HAKKININ İSTİSNALARI

SATICI tarafından satılan ürünlerin, cayma hakkı süresinin kapsamında olmakla birlikte tesliminden sonra, ürünün yeniden satışa arz edilebilirlik özelliğini yitirecek şekilde ALICI kaynaklı leke veya deformasyona uğradığının tespit edilmesi halinde, ALICI’nın cayma hakkını kullanımı, sağlık ve hijyen nedeniyle SATICI tarafından değerlendirilebilecektir.

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve SATICI veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler,

b) ALICI’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

e) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

f) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

g) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

h) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

j) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nin kapsamı dışında bırakılmış olan mal veya hizmetler (Satıcı'nın düzenli teslimatları ile Alıcı'nın meskenine teslim edilen gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat, konaklama, lokantacılık, eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler) bakımından cayma hakkı kullanılamayacaktır.

ALICI, Yönetmelik’in 13/2. maddesi gereği; cayma süresi içinde ürünü, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir.

8. GENEL HÜKÜMLER

ALICI, Web Sitesi üzerinden vereceği siparişlerde kurumsal fatura seçeneğini seçmesi durumunda SATICI tarafından kurumsal fatura kesilecektir. ALICI’nın Web Sitesi üzerinden bildireceği vergi kimlik numarası ve vergi dairesi bilgileri uyarınca SATICI kurumsal faturayı düzenleyecektir. Belirtilen bilgilerin doğru ve eksiksiz girilmesi tamamen ALICI’nın sorumluluğundadır.

ALICI, değişimden en fazla 2 kez yararlanabilir. Değişim olacak üründe tüketici kaynaklı bir leke, yarık, yırtık veya sıvı ile temas gibi bir kusur tespit edilmesi durumunda değişim ve garanti geçersiz olacaktır. İade hakkı malın tesliminden itibaren 14 gün geçmesiyle sona erer.

Ürünler’in, teslimatı anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda, SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Adreste teslim alacak kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek ALICI’nın sorumluluğu olacaktır.

ALICI, ürünü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

ALICI, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, ürünü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce Ürün bedeli SATICI’ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde, SATICI tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve ürünü teslim etmeyebilir. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu banka/finans kuruluşunun Ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, Ürün en geç 3 gün içinde ALICI tarafından tüm giderleri ALICI’ya ait olmak üzere SATICI'ya iade edilir. SATICI'nın iadeyi kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halde saklıdır.

Ürünün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi halinde SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI’yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir.

Sipariş iptallerinde, iadeya SATICI tarafından onay verilmişse, ürün bedeli tahsil edilmiş ise ALICI’ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır ve ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın Bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen Banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder.

9. GEÇERLİLİK

İşbu Form, elektronik ortamda ALICI tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

10. UYUŞMAZLIK ÇÖZÜM YOLLARI

ALICI; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dâhilinde ALICI’nın ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu'nda belirtilen ön bilgileri edindiğimi teyit ederim.

ALICI

Ad Soyadı:

Telefon:

E-posta:

Tarih:


SATICI: {_saticiunvan_}
ALICI: {_teslimat_aliciad_} {_teslimat_alicisoyad_}
TARİH: {_tarih_}